اقساط گوشی با چک صیادی

تشریح انواع روشها:

یکی از رایج ترین روشهای فروش اقساطی تلفن همراه ، اقساط  گوشی با چک صیادی می باشد، که از نظر سهولت خرید و میزان کارمزد ماهیانه بسیار مقرون بصرفه می باشد .

فروش با چک صیادی جدید

چک صیادی جدید

فروش اقساطی با این چک از نظر سقف خرید به سه صورت خواهد بود:

   الف –  تسهیلات تا سقف 30 میلیون (چک هر سه ماه یکبار):

در نظر داشته باشید مبلغ خرید در این قسمت مورد بررسی نیست بلکه میزان تسهیلات مورد بررسی قرار میگیرد . مثلا چنانچه شما یک گوشی به مبلغ 40 میلیون خریداری نمایید و میلغ 10 میلیون را بعنوان پیش پرذاخت بپردازید ، تسهیلات شما 30 میلیون در نظر گرفت میشود .  ویا مثلا اگر جمع مبلغ کالای شما 50 میلیون تومان باشد و شما 20 میلیون بعنوان پیش پرداخت بپردازید باز هم تسهیلات شما 30 میلیون در نظر گرفته می شود و شامل این طرح میباشید.

سود ماهیانه:2.5 درصد ماهیانه
تحویل :آنی
باز پرداخت :6 ماه تا یکسال
تعداد چک مورد نیاز :برای هر 3 ماه یک فقره و یک فقره ضمانت معادل یک و نیم برابر مبلغ وام
سقف وام : 30 میلیون تومان
حداقل پیش پرداخت :

برای گوشیهای کمتر از 40 میلیون تومان  معادل یک چهارم مبلغ گوشی

برای گوشیهای بالاتراز 40 میلیون تومان  مبلغ کالا منهای 30 میلیون تومان

مدارک :چک و کارت ملی و برگه ثنا

   ب – تسهیلات تا سقف 65 میلیون (چک هر سه ماه یکبار)  :

در نظر داشته باشید  بازهم مبلغ خرید در این قسمت مورد بررسی نیست بلکه میزان تسهیلات مورد بررسی قرار میگیرد . مثلا چنانچه شما یک گوشی به مبلغ 80 میلیون خریداری نمایید و میلغ 15 میلیون را بعنوان پیش پرذاخت بپردازید ، تسهیلات شما 60 میلیون در نظر گرفت میشود . اما مثلا اگر جمع کالای شما 100 میلیون باشد نهایتا 65 میلیون شامل وام می شود و میبایست 35 میلیون تومان بعنوان پیش پرداخت بپردازید

سود ماهیانه:2.5 درصد ماهیانه
تحویل : فوری
باز پرداخت :6 ماه تا دو سال
تعداد چک مورد نیاز :برای هر 3 ماه یک فقره و یک فقره ضمانت  از شخص ثالث
سقف وام :65 میلیون تومان
حد اقل پیش پرداخت : 25 درصد مبلغ گوشی
مدارک:

 

چک ، برگ ثنا و کارت ملی

 

   ج – تسهیلات تا سقف 40 میلیون (تک چک جهت ضمانت)  :

در این روش شما تنها با یک چک جهت ضمانت میتوانید از ما خرید اقساطی داشته باشید و مبلغ اقساط را ماه به ماه واریز نمایید

سود ماهیانه:2.5 درصد ماهیانه
تحویل : 5 روز کاری
باز پرداخت :تا 24 ماه
تعداد چک مورد نیاز :یک فقره جهت ضمانت
سقف وام :40 میلیون تومان
حد اقل پیش پرداخت : 25 درصد مبلغ گوشی
مدارک:

 

-برگ ثنا

مدرک شغلی معتبر

مدرک سکونتی

پرینت سه ماهه حساب

 

 

د – تسهیلات تا سقف 80 میلیون (چک هر دوماه یکبار)  :

در این روش شما تنها با یک چک جهت ضمانت میتوانید از ما خرید اقساطی داشته باشید و مبلغ اقساط را ماه به ماه واریز نمایید

سود ماهیانه:2.7 درصد ماهیانه
تحویل : 5 روز کاری
باز پرداخت :تا 24 ماه
تعداد چک مورد نیاز :هردوماه یک فقره و یک فقره جهت ضمانت
سقف وام :40 میلیون تومان
حد اقل پیش پرداخت : 25 درصد مبلغ گوشی
مدارک:

 

-برگ ثنا

مدرک شغلی معتبر

مدرک سکونتی

پرینت سه ماهه حساب

 

 

طرحهای متنوع دیگری نیز وجود دارد که بسته به شرایط مشتری قابل استفاده است . جهت آگاهی از سایر طرحها حتما با فروشگاه تماس بگیرید.